نظرسنجی از هنرجویان و والدین هنرجویان

اجازه دهید به عنوان مدیر آموزشگاه، پیشاپیش از اینکه وقت گرانبهای خود را صرف کمک به افزایش کیفیت خدمات آموزشگاه میکنید، سپاسگذاری کنم. خواهشمندم فرم زیر را با دقت و حوصله پر فرمایید و در نهایت، هرگونه پیشنهاد و انتقادی دارید بنویسید. به شما اطمینان می دهیم تک تک نظرات شما را در شیوه مدیریت و ارائه خدمات آموزشگاه اثر خواهیم داد.

آموزشگاه موسیقی جنت آباد
تماس تلفنی