دسته: دانشنامه سازشناسی

مقالات آموزشی پیرامون سازشناسی ایرانی و جهانی و ارکستراسیون سمفونیک

گیتار الکتریک 0

گیتار الکتریک

آشنایی با گیتار الکتریک آشنایی با گیتار الکتریک: گیتار الکتریک سازی جذاب و محبوب در میان سازهای زهی است. این ساز دارای مکانیزم تبدیل ارتعاش سیم ها به سیگنال و ارسال به آمپلی فایر...

تماس تلفنی