دسته: دانشنامه موسیقی

مجموعه ای از مقالات تخصصی موسیقی پیرامون تئوری موسیقی و سازشناسی و آشنایی با موسیقیدانان ایران و جهان

ارزش زمانی (دیرند) نت های موسیقی 0

ارزش زمانی (دیرند) نت های موسیقی

آموزش ارزش زمانی نت های موسیقی پیشنیاز: الفبای نت های موسیقی | زیر و بمی نت های موسیقی | ارزش زمانی (دیرند) نت ها در موسیقی، عبارت است از مدت زمان صدا دهی نت....

فاصله در موسیقی 0

فاصله در موسیقی

فاصله در موسیقی پیشنیاز درسنامه فاصله در موسیقی: الفبای نت های موسیقی | زیر و بمی نت های موسیقی فاصله در موسیقی عبارت است از ترکیب دو نت موسیقی. به بیان دیگر، فاصله در...

گام در موسیقی 0

گام در موسیقی

گام در موسیقی چیست؟ (Scale) گام در موسیقی چیست؟ گام یکی از بنیادی ترین و مهم ترین مفاهیم تئوری موسیقی است. گام، تعیین کننده بخش مهمی از حالت و کیفیت قطعات موسیقی است. اما...

آکورد در موسیقی 0

آکورد در موسیقی

آکورد در موسیقی (Chords) پیش نیازهای درسنامه آکورد در موسیقی: الفبای نت های موسیقی | زیروبمی نت های موسیقی | فاصله در موسیقی همانطور که در بخش فاصله در موسیقی گفتیم، به مجموعه ای...

زیر و بمی (زیرایی) نت های موسیقی 0

زیر و بمی (زیرایی) نت های موسیقی

زیر و بمی نت های موسیقی (Pitch) در بخش الفبای نت های موسیقی گفتیم زیر و بمی (Pich) مهمترین ویژگی هر نت موسیقی است که با فرکانس آن نت نسبت مستقیم دارد. پیرامون ارتباط...

الفبای نت های موسیقی 0

الفبای نت های موسیقی

الفبای نت های موسیقی موسیقی، برای ثبت و انتقال به نسل های بعد، نیازمند خط و زبان است. خط و زبان موسیقی را اصطلاحاً تئوری موسیقی می نامیم. تئوری موسیقی، همان الفبای موسیقی است...

صفر تا صد تئوری موسیقی 0

صفر تا صد تئوری موسیقی

صفر تا صد تئوری موسیقی برای آموزش صفر تا صد تئوری موسیقی، لازم است قسمت های مختلف آن را آموخت. به طور کلی تئوری موسیقی را می توان به ۴ دسته اصلی تقسیم کرد....

گیتار الکتریک 0

گیتار الکتریک

آشنایی با گیتار الکتریک آشنایی با گیتار الکتریک: گیتار الکتریک سازی جذاب و محبوب در میان سازهای زهی است. این ساز دارای مکانیزم تبدیل ارتعاش سیم ها به سیگنال و ارسال به آمپلی فایر...

تماس تلفنی